Αληθινή αγάπη

Η δύναμη της αληθινής, βαθιάς, άδολης αγάπης φάνηκε στον νέο ανασχηματισμό.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Όλα τα νικά η πραγματική αγάπη κι αυτό φάνηκε στο νέο ανασχηματισμό.