Πωλήσεις μοτοσικλετών
Πτώση στις πωλήσεις καινούριων μοτοσικλετών είχαμε τη χρονιά που πέρασε, με πολλές ταξινομήσεις να γίνονται τον Δεκέμβριο του 2016.
ANONYMOUS
ΔΕΚΑΡΙΑ
TEN FILES
WATCH ME
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TV
SOCIAL

ΣΤΟΙΧΗΜΑ
LIFE WITNESS